Tjänster

Få språklösningar som är anpassade för Spanien. En robot kan översätta mellan olika språk, men endast en kreativ översättare kan se till att texterna fungerar på marknaden! Nå hjärtat hos målgruppen, och bli framgångsrik i kommunikationen med dina kunder.

Jag sätter mig in i ditt företags vision, värderingar och kommunikationsstil och ditt varumärke blir konsekvent och får en enastående chans att lyckas i Spanien.

Kreativa översättningar

En ord per ord översättning kan Google fixa. Låt oss istället omvandla ditt budskap för att det ska passa i Spanien. Jag är  översättare och copywriter, som med kreativitet och känsla för språket och kulturen ser till att din kommunikation på spanska fungerar.

Marknadsföring och reklam

Säljande texter kräver kreativitet, kännedom om målgruppen samt känsla för både källspråket och målspråket. Jag översätter marknadskommunikation och hjälper dig med till exempel webbplatser, kundtidningar, pressmeddelanden och sociala medier.

Företagskommunikation och ekonomi

Dina företagsdokument ska innehålla korrekt terminologi och anpassas efter marknaden. Jag har kunskap och erfarenhet av finansiella termer på spanska och hjälper dig med dina styrdokument, redovisningar och rapporter.

Tolkning

Gäller det affärsmöten, föredrag och konferenser? Som universitetsutbildad och erfaren tolk ser jag till att din kommunikation på spanska flyter på smidigt i alla lägen.

Konsekutiv tolkning

Jag återger det talaren säger i efterhand – vanligtvis en till två meningar i taget. Kommunikationen sker åt båda hållen och personerna turas om att tala. Detta är vanligt på till exempel affärsmöten.

Simulanttolkning

Jag tolkar med några ords fördröjning samtidigt som föreläsaren talar. Kommunikationen sker i de flesta fall åt ett håll. Detta är vanligt vid till exempel föredrag och konferenser. Viss teknisk utrustning är nödvändig, som till exempel tolkburar och hörlurar.

Övriga tjänster

Textgranskning/redigering

Har du redan texter på spanska, men känner dig osäker på om de håller måttet eller misstänker att det kan finnas fel?

Jag granskar och redigerar dina nuvarande texter för att säkerställa att de är korrekta och anpassade efter den spanska marknaden.

Vi kan göra en granskning av hela din hemsida, föreslå förbättringar och ge dig en offert. De flesta företag som testar detta väljer att stanna och ha mig ta hand om deras spanska.

Redaktionellt arbete och kultur

Inlägg till ditt Facebook eller Instagram konto? Jag hjälper din kommunikatör sköta din digitala närvaro på spanska med nyckelord, tips och rekommendationer.

Nyfiken på om du nämnts i spanska medier? Vill du veta vilka trender är heta i Spanien just nu? Tillsammans undersöker vi vad jag och mina kollegor kan göra för just ditt företags behov.

Läromedel och undervisning

Jag konsulterar och skriver läromedel och pedagogiska metoder. Mina tidigare samarbeten inkluderar Bonniers, Studentlitteratur och Natur & Kultur.

För att läsa mer om mina publikationer vänligen besök min LinkedIn profil eller noeliagarasievich.se.

Utbildning och föreläsning

Utbildning inom tolkning och kulturförmedling för kontakttolkar (Skills to maximaze inclusion through interpreting and mediation) tillsammans med SwIdeas AB i Malmö och fem europeiska organisationer till.

Detta är en del av ett EU projekt – Erasmus + Programme of the European Union.

Så här fungerar det!

1. Offert

Jag lyssnar på dina behov och skräddarsyr en offert.

3. Granskning

Granskaren går igenom texterna och redigerar vid behov.

5. Slutkorrektur

Jag gör de sista ändringarna och vi korrekturläser.

2. Översättning

Jag börjar med översättningarna.

4. Avstämning

Jag diskuterar med granskaren om hur vi kan utveckla texterna. Du ger synpunkter på översättningarna.

6. Leverans

Jag levererar den slutgiltiga texten.

Så här fungerar det!

1. Offert

Jag lyssnar på dina behov och skräddarsyr en offert.

2. Översättning

Jag börjar med översättningarna.

3. Granskning

Granskaren går igenom texterna och redigerar vid behov. Jag diskuterar med granskaren om hur vi kan utveckla texterna.

4. Avstämning

Du ger synpunkter på översättningarna.

5. Slutkorrektur

Jag gör de sista ändringarna och vi korrekturläser.

6. Leverans

Jag levererar den slutgiltiga texten.

Specialisering

Jag vänder mig främst till producenter, organisationer och reklambyråer för att översätta texter inom olika typer av kommunikation.

Marknadsföring & reklam

Första dejten med kunden; det är marknadsföring. Lyssna på kunden, anpassa ditt språk och använd referenser som kunden förstår. Då blir det lyckat! Jag förstärker ditt budskap och hjälper dig att väcka förtroende hos kunden!

Detta får du när du arbetar tillsammans med mig:
 • Kännedom om marknaden. Jag håller mig uppdaterad om den spanska marknaden och samarbetar alltid med en spansk granskare som bor i landet.
 • Texter anpassade för den spanska marknaden. Jag omvandlar hela din affärsidé till ett nytt språk!
 • Konsekvent varumärkesbyggande. Jag sätter mig in i företagets visioner, värderingar och kommunikationsstil.
Jag hjälper dig med:
 • Webbplatser och e-handel
 • PR
 • Reklam och marknadsföring
 • Annonser
 • Magasin
 • Kundtidningar
 • Produktbeskrivningar
 • Pressmeddelanden
 • Nyhetsbrev
 • Broschyrer
 • Bloggar
 • Sociala media

Företagskommunikation och ekonomi

Ska du översätta dina företagsdokument till spanska? Jag hjälper dig med korrekt terminologi så att du kan skapa förtroende hos dina spanska kunder och investerare.

Detta får du när du arbetar tillsammans med mig:
 • Garanti. Jag fortbildar mig regelbundet och har goda kontakter med spanska specialister, som jag rådfrågar. Dina dokument blir korrekt översätta.
 • Smidig och effektiv kommunikation. Tillsammans bygger vi och vårdar en långsiktig affärsrelation med ditt företag.
 • Nätverk av översättare. Behöver du översätta till fler språk än spanska? Här finns kompetenser för allt du kan behöva hjälp med, från översättning och granskning till projektledning och tolkning.
Jag hjälper dig med:
 • Styrdokument
 • Redovisningar
 • Rapporter
 • E-learning

Samarbetspartners

Jag fortbildar mig kontinuerligt, och lär mig av kollegor och experter i andra branscher. Jag bidrar även till verksamheten i olika organisationer.