Tjänster

Med mina unika översättningar får du språklösningar som är anpassade för Spanien. En robot kan översätta mellan olika språk, men endast en kreativ översättare kan se till att texterna fungerar på marknaden! Ditt budskap kan inte översättas rakt av – det måste omvandlas och anpassas för att kunna andas i Spanien. Som din guide i den spanska affärsdjungeln hjälper jag dig att nå hjärtat hos målgruppen, och bli framgångsrik i kommunikationen med dina kunder.

Som enskild konsult ger jag ditt varumärke en enastående chans att lyckas på den spanska marknaden. Varumärkesbyggandet blir konsekvent när jag får chansen att sätta mig in i ditt företags vision, värderingar och kommunikationsstil. Den servicen och ambitionen får du endast av en enskild översättare!

Kreativa översättningar

För att kommunicera i ett annat land räcker det inte att bara översätta ord till det nya språket. Vi måste omvandla hela ditt budskap för att det ska passa in i en främmande kultur. Det är det som är unikt med mina tjänster. Jag är både översättare och copywriter, som med kreativitet och känsla för språket och kulturen ser till att din kommunikation fungerar på den spanska marknaden.

Marknadsföring och reklam

Säljande texter kräver kreativitet, kännedom om målgruppen samt känsla för både källspråket och målspråket. Jag har stor erfarenhet av att översätta marknadsföringsmaterial till den spanska marknaden och kan hjälpa dig med till exempel webbplatser, kundtidningar, pressmeddelanden och sociala medier.

Företagskommunikation och ekonomi

För att lyckas med ditt företags kommunikation behöver dina företagsdokument innehålla korrekt terminologi och anpassas efter marknaden. Jag har kunskap och erfarenhet av finansiella termer på spanska och kan hjälpa dig med till exempel styrdokument, redovisningar och rapporter.

Tolkning

Handlar dina språkbehov om muntlig kommunikation? Låt mig tolka på dina affärsmöten, föredrag och konferenser. Som universitetsutbildad och erfaren tolk ser jag till att din spanska kommunikation flyter på smidigt i alla lägen.

Konsekutiv tolkning

Jag återger det talaren säger i efterhand – vanligtvis en till två meningar i taget. Kommunikationen sker åt båda hållen och personerna turas om att tala. Detta är vanligt på till exempel affärsmöten

Simulanttolkning

Jag tolkar med några ords fördröjning samtidigt som föreläsaren talar. Kommunikationen sker i de flesta fall åt ett håll. Detta är vanligt vid till exempel föredrag och konferenser. Viss teknisk utrustning är nödvändig, som till exempel tolkburar och hörlurar.

Övriga tjänster

Textgranskning/redigering

Har du redan texter på spanska, men känner dig osäker på om de håller måttet? Jag granskar och redigerar dina nuvarande texter för att säkerställa att de är korrekta och anpassade efter den spanska marknaden.

Redaktionellt arbete

Jag sköter din digitala närvaro på den spanska marknaden genom att ansvara för till exempel sociala medier som Twitter och Facebook, samt övrig digital marknadsföring.

Läromedel

Jag konsulterar och skriver läromedel. Mina tidigare samarbeten inkluderar Bonniers, Studentlitteratur och Natur & Kultur.

Så här fungerar det!

1. Offert

Jag lyssnar på dina behov och skräddarsyr en offert.

3. Granskning

Granskaren går igenom texterna och redigerar vid behov.

5. Slutkorrektur

Jag gör de sista ändringarna och vi korrekturläser.

2. Översättning

Jag börjar med översättningarna.

4. Avstämning

Jag diskuterar med granskaren om hur vi kan utveckla texterna. Du ger synpunkter på översättningarna.

6. Leverans

Jag levererar den slutgiltiga texten.

Så här fungerar det!

1. Offert

Jag lyssnar på dina behov och skräddarsyr en offert.

2. Översättning

Jag börjar med översättningarna.

3. Granskning

Granskaren går igenom texterna och redigerar vid behov. Jag diskuterar med granskaren om hur vi kan utveckla texterna.

4. Avstämning

Du ger synpunkter på översättningarna.

5. Slutkorrektur

Jag gör de sista ändringarna och vi korrekturläser.

6. Leverans

Jag levererar den slutgiltiga texten.

Specialisering

Jag vänder mig främst till producenter, organisationer och reklambyråer för att översätta texter inom olika typer av kommunikation.

Marknadsföring & reklam

Marknadsföringen fungerar som din första dejt med kunden. En lyckad dejt kräver att du lyssnar på kunden, anpassar ditt språk och använder referenser som kunden förstår. Med mig som din dejtingexpert på den spanska marknaden kan du förstärka ditt budskap och väcka förtroende hos kunden!

Detta får du när du arbetar tillsammans med mig:
 • God kännedom om marknaden. Jag håller mig uppdaterad om den spanska marknaden och samarbetar alltid med en spansk granskare som bor i landet.
 • Kreativa texter som är anpassade för den spanska marknaden. För mig handlar det inte bara om översättning av ord ­– jag omvandlar hela din affärsidé till ett nytt språk!
 • Konsekvent varumärkesbyggande. Som enskild konsult kan jag sätta mig in i företagets visioner, värderingar och kommunikationsstil.
Jag hjälper dig med:
 • Webbplatser och e-handel
 • PR
 • Reklam och marknadsföring
 • Annonser
 • Magasin
 • Kundtidningar
 • Produktbeskrivningar
 • Pressmeddelanden
 • Nyhetsbrev
 • Broschyrer
 • Bloggar
 • Sociala media

Företagskommunikation och ekonomi

Ska du översätta dina företagsdokument till spanska? Jag hjälper dig med korrekt terminologi så att du kan skapa förtroende hos dina spanska kunder och investerare.

Detta får du när du arbetar tillsammans med mig:
 • Garanti för att dina dokument blir korrekt översätta. Jag fortbildar mig regelbundet och har goda kontakter med spanska specialister, som jag rådfrågar.
 • Smidig och effektiv kommunikation. Som enskild konsult kan jag bygga och vårda en långsiktig affärsrelation med dig.
 • Nätverk av flera översättare. Om du behöver översätta till fler språk än spanska samarbetar jag med ett nätverk av översättare. Här finns kompetenser för allt du kan behöva hjälp med, från översättning och granskning till projektledning och tolkning.
Jag hjälper dig med:
 • Styrdokument
 • Redovisningar
 • Rapporter
 • E-learning

Samarbetspartners

Jag fortbildar mig kontinuerligt, och lär mig av kollegor och experter i andra branscher. Jag bidrar även till verksamheten i olika organisationer.