Tjänster

En robot kan översätta mellan olika språk, men endast en kreativ översättare med kompetens i transkreation, copywriting och interkulturell kommunikation kan se till att texterna fungerar på marknaden.

Jag sätter mig in i ditt företags vision, värderingar och kommunikationsstil och ditt varumärke blir konsekvent och får en enastående chans att lyckas i Spanien.

Lyft din kommunikation, stärk varumärkets positionering och gör affärer med spanska kunder utan att hindras av språkliga och kulturella barriärer.

Transkreation

Säljande texter kräver kreativitet, kännedom om målgruppen samt känsla för både källspråket och målspråket. Jag hjälper dig med kreativa översättningar för webbtexter, applikationer, annonser, pressmeddelanden, produkttexter, reklamfilmer, förpackningar, broschyrer och mycket mer. Jag erbjuder SEO arbete och UX copy. 

Copywriting och content

Utifrån din brief gör jag research, identifierar strategier och skapar slagkraftiga texter och storytelling för till exempel din blogg, dina nyhetsbrev eller din kundtidning. Jag är även skribent och skapar skriftligt innehåll för digital marknadsföring som informerar, engagerar och underhåller för att få dina läsare att agera. Det kan exempelvis handla om längre artiklar, blogginlägg, white papers och e-böcker.

Transkreation

Säljande texter kräver kreativitet, kännedom om målgruppen samt känsla för både källspråket och målspråket. Jag hjälper dig med kreativa översättningar för webbtexter, applikationer, annonser, pressmeddelanden, produkttexter, reklamfilmer, förpackningar, broschyrer och mycket mer. Jag erbjuder SEO arbete och UX copy.

Marknadskommunikation

Säljande texter kräver kreativitet, kännedom om målgruppen samt känsla för både källspråket och målspråket. Jag översätter marknadskommunikation och hjälper dig med till exempel webbplatser, kundtidningar, pressmeddelanden och sociala medier.

Företagskommunikation

Dina företagsdokument ska innehålla korrekt terminologi och anpassas efter marknaden. Jag har kunskap och erfarenhet av finansiella termer på spanska och hjälper dig med dina styrdokument, redovisningar och rapporter.

Copywriting och content

Utifrån din brief gör jag research, identifierar strategier och skapar slagkraftiga texter och storytelling för till exempel din blogg, dina nyhetsbrev eller din kundtidning. Jag är även skribent och skapar skriftligt innehåll för digital marknadsföring som informerar, engagerar och underhåller för att få dina läsare att agera. Det kan exempelvis handla om längre artiklar, blogginlägg, white papers och e-böcker

Konsekutiv tolkning

Jag återger det talaren säger i efterhand – vanligtvis en till två meningar i taget. Kommunikationen sker åt båda hållen och personerna turas om att tala. Detta är vanligt på till exempel affärsmöten.

Simulanttolkning

Jag tolkar med några ords fördröjning samtidigt som föreläsaren talar. Kommunikationen sker i de flesta fall åt ett håll. Detta är vanligt vid till exempel föredrag och konferenser. Viss teknisk utrustning är nödvändig, som till exempel tolkburar och hörlurar.

Så här fungerar det

Offert

Jag lyssnar på dina behov och skräddarsyr en offert.

Översättning

Jag börjar med översättningarna.

Granskning

Granskaren går igenom texterna och redigerar vid behov.

Avstämning

Jag diskuterar med granskaren om hur vi kan utveckla texterna. Du ger synpunkter på översättningarna.

Slutkorrektur

Jag gör de sista ändringarna och vi korrekturläser

Leverans

Jag levererar den slutgiltiga texten.