Bokmässan; översättning och kultur

Kulturrådet samordnade föreläsningar och samtal om svenska språket och översättningbokmässan i Göteborg. Jag var med och fick träffa översättare med olika språkkombinationer och förläggare från flera olika länder. Jag deltog också i seminarier om översättning och översättare som arrangerades av Översättarcentrum och Tolk- och översättarinstitutet.

Titta på några ögonblick från mitt besök.

Nyhetsbrev

Vill du läsa korta och intressanta nyheter om kommunikativ marknadsföring och dess användning inom kreativa översättningar, utvecklingen inom mitt företag och lingvisterna bakom dina texter? Jag skickar ett månadsbrev med det viktigaste som förbättrar och berikar vårt samarbete och din kommunikation på spanska.