EU-projekt om tolkning och kulturmedling för kontakttolkar

Nyligen deltog jag i en ledarutbildning i Italien som är en del av ett EU-projekt om tolkning och kulturmedling för kontakttolkar; ”Skills to Maximize Inclusion through Interpreting and Mediation” (SMIIM).

Jag representerade Swideas Ab som ansvarar för projektet i Sverige och som har sin bas i Malmö. I projektet ingår fem länder som samarbetar för att bidra med just den expertis som gör dem unika inom pedagogik, undervisning, kulturmedling och integration: Bulgarien, Italien, Grekland, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Under hösten kommer jag att översätta och anpassa undervisningsmaterialet samt sprida kännedom om projektet. I början på 2019 kommer jag medverka i arbetet med att rekrytera deltagare tillsammans med SENSUS och Swideas AB. Jag kommer att vara ansvarig för undervisningen av de nya tolkarna som kommer att ges i februari nästa år. Mer information kommer snart!

Jag ser fram emot att kunna bidra med vår kunskap, erfarenhet och intresse till att ha effektivare transkulturella möten i Skåne.

Nyhetsbrev

Vill du läsa korta och intressanta nyheter om kommunikativ marknadsföring och dess användning inom kreativa översättningar, utvecklingen inom mitt företag och lingvisterna bakom dina texter? Jag skickar ett månadsbrev med det viktigaste som förbättrar och berikar vårt samarbete och din kommunikation på spanska.