Nu har mitt andra nummer som chefredaktör för Facköversättaren kommit!

Ett nummer med fokus på specialiseringar inom översättning.

Våra artiklar inspirerar, väcker tankar och ger idéer till översättare, men vissa artiklar kan också vara av intresse för beställare av översättningar.

Trevlig läsning!  

SFÖ