Global Challenges foundation

Global Challenges Foundation (GCF) är en svensk stiftelse som har som mål att minska de största globala riskerna som hotar mänskligheten. De vill öka kunskapen och insikterna genom att debattera kring nya, bättre och mer rättvisa modeller för att hantera problemen på ett mer effektivt och rättvist sätt.

Global challenges
foundation

Global Challenges
Foundation

Global Challenges Foundation (GCF) är en svensk stiftelse som har som mål att minska de största globala riskerna som hotar mänskligheten. De vill öka kunskapen och insikterna genom att debattera kring nya, bättre och mer rättvisa modeller för att hantera problemen på ett mer effektivt och rättvist sätt.

GCF arbetade tidigare med en översättningsbyrå och även i mindre utsträckning direkt med frilansare. Men i takt med att deras verksamhet har vuxit har även behovet av översättningar ökat. Under 2016 insåg de till sist att de behövde olika översättare som kan ta huvudansvaret för varsitt språk, för att texterna ska få en enhetlig form och ton. De kontaktade mig eftersom de visste att mitt intresse och engagemang för ämnet är väldigt stort. Jag är dessutom tränad i att tolka för FN och har god kännedom om ämnet.

Den första utmaningen i projektet var att bestämma om vi ska nia eller dua våra läsare och följare. Vi vill återspegla en icke-hierarkisk kommunikation och en svensk kultur i vår kommunikation, och kom överens att du passade bäst. På så sätt får vi läsaren att sig nära oss, även när vi informerar om allvarliga event, eller presenterar forskning från stora och viktiga think-tanks och experter.

Jag översätter från engelska till latinamerikansk spanska. Mitt samarbete med GCF pågår fortfarande.

Problem

GCF behövde översättare som kunde ta huvudansvaret för ett språk, för att se till att texterna får en enhetlig form och ton. Eftersom GCF själva inte kan de olika språken de översätter till behövde de dessutom säkerställa kvalitén.

Lösning

GCF hittade mig via Sveriges facköversättarförening, där de kunde se att jag har erfarenhet och kunskap av tolkning inom FN. Som enskild konsult kunde jag ta ansvaret för alla spanska översättningar.

Fördelar

Med mig som konsult har GCF inte bara fått en översättare, utan även en extern språkkonsult med kunskaper inom internationella relationer, FN-språk, miljö, statsvetenskap, politik, mänskliga rättigheter och ekonomi. Vi har byggt en arbetsrelation där vi stödjer varandra, och GCF kommer till mig när de behöver referenser för översättare i andra språk. Jag fick även förtroendet att granska bidrag till en tävling innan de skickades vidare till en spansk jury.E-mail

info@noeliatranslations.sePhone

+46 (0) 739 46 00 30Linkedin

noelia.garasievichTwitter

@noeliaLG1