Skapa mänskligt innehåll i virtuella tider

Lingvister med interkulturell kompetens kan hjälpa företag att uppmärksamma sina kunders känslor och grundläggande värderingar i corona-tider. Extra viktigt är att vara inkluderande i kommunikationen och tänka i mångfald.

 

Kommunicera relevant, empatiskt och äkta

Under de senaste åren har globala varumärken gradvis gått mot ett mer mänskligt innehåll i sin kommunikation med konsument online. Mycket mer digitalt innehåll produceras nu än i början av pandemin (sociala medier, e-handel, webbinnehåll, SEO-anpassat innehåll) – och kultursensitivitet blir allt viktigare. I vissa kulturer vill företagen framhäva familjen och gruppen, i andra individens ansvar. Vidare krävs hänsyn till high context-cultures (indirekt kommunikationsstil) och low context-cultures (direkt kommunikationsstil), till exempel. Vissa länder är smältdeglar av flera olika nationaliteter – detta måste också prägla kommunikationen.

 

Hur har företagen lyckats hantera kommunikationen under pandemin?

I en tid fylld av sorg, rädsla, ensamhet, ilska och oenighet samt ökande individualism har några varumärken lyckats vända dessa realiteterna till sin fördel. Framför allt genom att i sin kommunikation uppmuntra uthållighet och samarbete, och att få oss att känna oss som en del av något större. En sådan kommunikation framhåller företagets värderingar, liksom empati, autenticitet och kännedom om kulturella skillnader och den lokala kulturen.

 

Skapa innehåll med människan i fokus

Fördelen med att anlita en översättare är oftast osynlig – tills företagets försäljning, omsättning eller image påverkas av en dålig översättning. En översättare med interkulturell kompetens och som kan transkreation kan hjälpa dig att skapa och upprätthålla de mänskliga relationerna som leder till ett stärkt varumärke och till ökad försäljning.

 

Din översättare kan hjälpa dig att bli:

  • uppmärksam på mångfald och fokusera på delade värderingar och förhoppningar i din kommunikation. Hen kan ta upp det som inte skulle fungera i målspråkets kultur och samhälle, och göra rekommendationer och förslag på kulturreferenser som kan användas istället.

  • bättre på ”social listening i just den marknad där du är verksam. Vad pratas det om i samhället där ditt innehåll ska publiceras? En översättare kan hjälpa dig att förstå målgruppens bekymmer och känslor! Det bästa sättet för varumärken att lyfta är att visa respekt, empati och vara äkta i sin kommunikation. En yrkesverksam översättare är påläst och håller sig ájour med det som är aktuellt i det samhälle som målgruppen lever i.

En dialog mellan översättare och beställare

Hur kan jag som översättare påverka innehållet jag anpassar när i de flesta fall det har passerat många marknadsförare och copywriters innan det kommer till mig?

Under pandemin har varumärkesföreträdare som på riktigt tänker globalt visat sig vara villiga att lyssna och förbättra hur de kommunicerar i andra kulturer. De vet dock inte alltid hur de ska göra sådana förändringar. Det är viktigt att översättare tar upp frågan och hjälper kunden att vara mera medveten, se på riktigt hur inkluderande företaget är och spegla mångfalden så som de egentligen önskar.

 

Jag hoppas att jag kan vara din språkkonsult och hjälpa dig att anpassa din copy på den spansktalande marknaden.