Kommunikation är mycket mer än bara ord

Projektet ”Skills to Maximize Inclusion through Interpreting and Mediation” (SMIIM) har alla ingredienser jag brukar använda i mina dagliga recept; språk och kultur med människan i centrum för att lyckas med kommunikationen.

Det är precis dessa ingredienser som har lockat mig för att delta i denna insats för integration och kommunikation.

Jag är mycket intresserad i hur olika faktorer såsom kultur, traditioner och synsätt kan påverka kommunikationen. Språket är inte nog för att ha en effektiv kommunikation.

I min presentation spred jag min syn på språk, tolkning och översättning för att lyckas kommunicera på riktigt. Jag delar med mig några citat som har inspirerat mig i detta arbeta. Jag hoppas att det visar dig värden i lösningarna jag erbjuder.

Nyhetsbrev

Vill du läsa korta och intressanta nyheter om kommunikativ marknadsföring och dess användning inom kreativa översättningar, utvecklingen inom mitt företag och lingvisterna bakom dina texter? Jag skickar ett månadsbrev med det viktigaste som förbättrar och berikar vårt samarbete och din kommunikation på spanska.