Översättning och den layoutade texten

Se till att ha en infödd språkkunnig person för att kolla sena ändringar i källtexten och lägga till dem i översättningen på rätt sätt.

Tips för att beställa översättningar

Nyhetsbrev

Vill du läsa korta och intressanta nyheter om kommunikativ marknadsföring och dess användning inom kreativa översättningar, utvecklingen inom mitt företag och lingvisterna bakom dina texter? Jag skickar ett månadsbrev med det viktigaste som förbättrar och berikar vårt samarbete och din kommunikation på spanska.