Läromedel för spanskundervisning

Under hela min karriär har jag arbetat med språk och kommunikation på olika sätt.

I perioder handlade mina uppgifter mer åt det redaktionella hållet, andra mer om att skapa pedagogiska metoder, och att undervisa och föreläsa om ett visst ämne. Översättning har också ingått i mina tidigare jobb, även om inte heltid.

Jag har författat läromedel för skolundervisning i moderna språk med fokus på kommunikation och det spontana och lekfulla i klassrummet. En av mina första publikationer var tillsammans med Bonniers.

Min redaktör som trodde på min idé om att introducera drama i språkundervisning på gymnasienivå har givit denna rekommendation om mina tjänster.

Nyhetsbrev

Vill du läsa korta och intressanta nyheter om kommunikativ marknadsföring och dess användning inom kreativa översättningar, utvecklingen inom mitt företag och lingvisterna bakom dina texter? Jag skickar ett månadsbrev med det viktigaste som förbättrar och berikar vårt samarbete och din kommunikation på spanska.