Översättning, språk, kultur och

marknadsföringstexter

 

Språkkonsulter, copywriters och skribenter förespråkar alltid att anpassa dina texter till mottagaren. Som översättare rekommenderar jag dig att inte glömma bort att anpassa textens innehåll, tonalitet och stil samt bilder till marknaden och den kultur där texten ska publiceras. Detta kräver ett speciellt sätt att bearbeta och översätta texter, som brukar kallas för lokalisering eller transkreation.

Denna typ av översättning lämpar sig bäst för sälj- och marknadsföringsmaterial.