Noelia Garasievich

Översättare Copywriter Tolk 

När du väljer mig får du:

  • En bro mellan två språk och kulturer

Få en text som attraherar, engagerar och säljer på en marknad med mer än 450 miljoner konsumenter. Detta är möjligt genom att jag gör en kreativ anpassning av din kommunikation, har en djupgående kunskap om den spanska kulturen och arbetar analytiskt för att skapa copytexter som ger exakt de resultat du vill ha.

Du får helt enkelt tre tjänster i en: kreativa översättningar, copywriting och kulturanpassning.

I branschen kallas detta ofta transkreation.

  • Ett tydligt varumärke

 

Låt varumärkets ton och stil genomsyra alla era texter så att företaget får en tydlig och enhetlig röst på spanska. När du arbetar med en och samma översättare – som kan ditt varumärke – blir kommunikationen konsekvent och helt inriktad på dina mål.

Engagera och sälj lika effektivt med samma tonalitet på spanska som på ditt eget språk!

  • Ett pålitligt samarbete 

 

Jag står för mina översättningar.  Jag fokuserar på långsiktiga samarbeten och vill att mina kunder ska rekommendera mig för den kvalitet jag levererar.

Transparens utan mellanhänder helt enkelt.

Mina ledord:

  • Professionalism 

 

– Jag har en kandidatexamen i översättning och en masterexamen i konferenstolkning.

– Jag är medlem av Sveriges facköversättarförening och följer deras yrkesetiska kod.

– Jag följer den internationella standarden för översättningstjänster (ISO 17100:2015). Det betyder att varje översättning jag levererar har genomgått minst en utomstående granskning.

Professionalitet leder till kvalitet!

  • Ambition

 

Mitt mål är att ha återkommande kunder som behöver långsiktig hjälp att bygga sitt varumärke. Då kan jag engagera mig fullt ut i projekten och bygga en relation som skapar förtroende.

Långvariga samarbeten med nöjda kunder leder också till rekommendationer och fler uppdrag. Kort sagt: Du får en produkt du kan vara trygg med och jag får nya möjligheter. Win-win för båda parter!

Genuint engagemang är inte lätt att hitta!

  • Kompetens

 

Ingen översättare kan vara expert på alla områden. Därför har jag valt att fokusera på marknads- och företagskommunikation och att arbeta med en kreativ form av översättning, så kallad transkreation.

En specialiserad översättare är genuint intresserad av sitt område och håller sig alltid uppdaterad om relevanta trender. Om du vill se exempel på min erfarenhet och expertis skickar jag gärna en portfolio och ett antal fallstudier över olika projekt jag har jobbat med.

En nischad kompetens som det råder underskott på!