Översättare är mångkonstnärer 

Artikel om översättning och översättare publicerad av Sydsvenskan.

Författaren Amanda Svensson säger så här:

Översättare är mångkonstnärer, verksamma i flera överlappande fält: författarens, litteraturvetarens, imitatörens. För vissa konkreta företeelser finns inget exakt begrepp på målspråket, och för mer abstrakta ord finns i princip alltid en uppsjö synonymer med olika konnotationer, och inte minst klang.

”Dessutom handlar översättning, trots allt, sällan om att bara hitta de rätta orden. Det handlar om att hitta den rätta tonen, stilen, textens själ.” Amanda Svensson

Nyhetsbrev

Vill du läsa korta och intressanta nyheter om kommunikativ marknadsföring och dess användning inom kreativa översättningar, utvecklingen inom mitt företag och lingvisterna bakom dina texter? Jag skickar ett månadsbrev med det viktigaste som förbättrar och berikar vårt samarbete och din kommunikation på spanska.