Översättare och tvåspråkiga är inte samma sak

Tvåspråkiga personer talar två språk flytande, men de är inte nödvändigtvis bra på att överföra information mellan två språken.

Professionella översättare är skribenter som skriver texter som låter bra på målspråket. De kan formulera ett budskap i rätt stil med rätt ordval på sitt eget modersmål.

Nyhetsbrev

En kort text om vad nyhetsbreven innehåller och kanske hur ofta de skickas ut.