Översättning; tips för beställning  

Gång på gång träffar jag kunder som inte är nöjda med sina översatta texter, och som inte vet vem de ska vända sig till eller hur de ska lösa problemet. De kan inte själv dessa språk och kan inte själva bedöma kvalitén på en leverans innan de publicerar texten. Det finns vägledande tips och riktlinjer för att inte betala i onödan, eller betala flera gånger och till flera leverantörer för att texten inte blev bra.

Det är viktigt för företag att förstå vikten av en bra kommunikation som tas omhand av kunniga professionella översättare. Jag behöver inte berätta hur mycket det kan kosta för varumärkets branding på nätet, det är alla medvetna om idag. Men råd saknas i de flesta fall.

Lycka till! Det bästa är att hitta en konsult som följer med på ditt företags resa och som känner din verksamhet väl.

Internationalisering

Nyhetsbrev

Vill du läsa korta och intressanta nyheter om kommunikativ marknadsföring och dess användning inom kreativa översättningar, utvecklingen inom mitt företag och lingvisterna bakom dina texter? Jag skickar ett månadsbrev med det viktigaste som förbättrar och berikar vårt samarbete och din kommunikation på spanska.