Tolkning, kulturförmedling och kommunikation

Jag börjar veckan med att förberedda mig inför ett utbildningsprogram – SMIIM – för kursledare i kulturförmedling. Programmet är en del av ett EU projekt om kontakttolkning.

SMIIM vill utbilda tolkar och tolkutbildare i att lära sig hantera de icke språkliga delar av ett tolkat samtal.

”Att bara föra över den språkliga delen i ett tolkat samtal är omöjligt. Det räcker inte med språket.” Guadalberto Terán, kontakttolk. Ur Tolkens tysta kunskap av Kristian Holmgren.

Nyhetsbrev

Vill du läsa korta och intressanta nyheter om kommunikativ marknadsföring och dess användning inom kreativa översättningar, utvecklingen inom mitt företag och lingvisterna bakom dina texter? Jag skickar ett månadsbrev med det viktigaste som förbättrar och berikar vårt samarbete och din kommunikation på spanska.