Rekommendationer

”Att arbeta med Noelia är ett rent nöje; idérikedom och driv är ledorden – engagemang och kunnande kännetecknen.”

Jörgen Höglund, Redaktör Bonnier Utbildning