Rekommendationer

“Noelia har utfört sina tolkuppdrag på ett smidigt och professionellt sätt. Hennes trevliga sätt uppskattades såväl av våra kunder som av vår förmedlingspersonal.”

Christoffer Strandberg, Administratör Språkservice AB.