”Den spanska översättaren gav oss tydlig feedback på hur vår copy skulle fungera på den spanska marknaden. Det gjorde att vi hade olika språks uppbyggnad i åtanke redan tidigt i webbutvecklingsstadiet, och kunde vara flexibla kring mängden av text.”