Rekommendationer

“Jag arbetade tillammans med Noelia inom Retoy där vi gemensamt utvecklade pedagogiska material för att utbilda förskolebarn i deras rättigheter, samt fortbildningar för förskolepedagoger i barnkonventionen. Noelia är en varm person med en entusiasm och glädje inför det arbete hon genomför. Hon brinner för att skapa pedagogiska och kreativa metoder för lärande och utveckling. Noelia lägger stor vikt vid att möta önskemål och behov hos sina uppdragsgivare.”

Fanny Davidsson, Konceptutvecklare Barnombudsmannen.