Om översättaren ska vara osynlig, så ska textgranskare vara än mer osynlig! Det är sällan vi framhäver lingvisten som förbättrar andras texter.

 

Jag är chefredaktör för tidningen Facköversättaren och vi har ägnat ett nummer åt textgranskning och bra redaktionellt arbete. Skål för bättre och mer kommunikativa texter.

Trevlig läsning!