Tjänster

Få språklösningar som är anpassade för Spanien. En robot kan översätta mellan olika språk, men endast en kreativ översättare kan se till att texterna fungerar på marknaden! Nå hjärtat hos målgruppen, och bli framgångsrik i kommunikationen med dina kunder.

Engagera och sälj lika effektivt som på ditt eget språk!

Jag sätter mig in i ditt företags vision, värderingar och kommunikationsstil och ditt varumärke blir konsekvent och får en enastående chans att lyckas i Spanien.

Kreativa översättningar

En ord per ord översättning kan Google fixa. Låt oss istället omvandla ditt budskap för att det ska passa i Spanien. Jag är  översättare och copywriter, som med kreativitet och känsla för språket och kulturen ser till att din kommunikation på spanska fungerar.

Marknadskommunikation

Säljande texter kräver kreativitet, kännedom om målgruppen samt känsla för både källspråket och målspråket. Jag översätter marknadskommunikation och hjälper dig med till exempel webbplatser, kundtidningar, pressmeddelanden och sociala medier.

Företagskommunikation

Dina företagsdokument ska innehålla korrekt terminologi och anpassas efter marknaden. Jag har kunskap och erfarenhet av finansiella termer på spanska och hjälper dig med dina styrdokument, redovisningar och rapporter.

Tolkning

Gäller det affärsmöten, föredrag och konferenser? Som universitetsutbildad och erfaren tolk ser jag till att din kommunikation på spanska flyter på smidigt i alla lägen.

Konsekutiv tolkning

Jag återger det talaren säger i efterhand – vanligtvis en till två meningar i taget. Kommunikationen sker åt båda hållen och personerna turas om att tala. Detta är vanligt på till exempel affärsmöten.

Simulanttolkning

Jag tolkar med några ords fördröjning samtidigt som föreläsaren talar. Kommunikationen sker i de flesta fall åt ett håll. Detta är vanligt vid till exempel föredrag och konferenser. Viss teknisk utrustning är nödvändig, som till exempel tolkburar och hörlurar.

Så här fungerar det!

1. Offert

Jag lyssnar på dina behov och skräddarsyr en offert.

3. Granskning

Granskaren går igenom texterna och redigerar vid behov.

5. Slutkorrektur

Jag gör de sista ändringarna och vi korrekturläser.

2. Översättning

Jag börjar med översättningarna.

4. Avstämning

Jag diskuterar med granskaren om hur vi kan utveckla texterna. Du ger synpunkter på översättningarna.

6. Leverans

Jag levererar den slutgiltiga texten.

Så här fungerar det!

1. Offert

Jag lyssnar på dina behov och skräddarsyr en offert.

2. Översättning

Jag börjar med översättningarna.

3. Granskning

Granskaren går igenom texterna och redigerar vid behov. Jag diskuterar med granskaren om hur vi kan utveckla texterna.

4. Avstämning

Du ger synpunkter på översättningarna.

5. Slutkorrektur

Jag gör de sista ändringarna och vi korrekturläser.

6. Leverans

Jag levererar den slutgiltiga texten.